PRAWO DO ODWOŁANIA I WYMIANY

POLITYKA ANULOWANIA

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej:

A. POLITYKA ANULOWANIA

PRAWO ODWOŁANIA

Termin odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Ponieważ pracujemy na w pełni zautomatyzowanym systemie, zamówienia są inicjowane natychmiast po ich złożeniu. Niestety nie jesteśmy w stanie przerwać procesu wysyłki do momentu dostarczenia towaru, dlatego też nie jest możliwe dokonanie zwrotu pieniędzy przed otrzymaniem towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Star Moda - e-mail: support@star-m.shop) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą elektroniczną). Odstąpienie od umowy jest zakończone w momencie otrzymania przez nas towaru w formie fizycznej. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

COFNIĘCIE DLA ARTYKUŁÓW W TRANZYCIE

Ponieważ nasze towary są wysyłane z Azji, mogą wystąpić dłuższe czasy tranzytu, na które nie mamy wpływu. Jeśli produkt(y) jest(są) już w drodze do Ciebie, odstąpienie od umowy nie jest możliwe. Prosimy poczekać na otrzymanie towaru i odesłać go do nas. Oczywiście mogą Państwo poinformować nas wcześniej o swoim odwołaniu.

W celu zagwarantowania możliwie najszybszego zwrotu, prosimy o przesłanie potwierdzenia wysyłki.

Wcześniejszy zwrot pieniędzy jest możliwy najwcześniej 16 tygodni po otrzymaniu zamówienia, jeśli nie otrzymają Państwo towaru.

SKUTKI COFNIĘCIA

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy oraz o towarach fizycznych. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. 

FORMULARZ ANULOWANIA

Jeśli chcesz zrezygnować z umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.

Do

Tu Hongming

Numer telefonu: +8617757961271

Adres: F2, Building 8, No.89, Siyuan Road, Yidong Industrial Zone, Niansanli Street, Yiwu, Jinhua, Zhejiang Province 322000, China


E-Mail: support@star-m.shop

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odwołuję (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione w dniu (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

_________________________
Data

(*) Niepotrzebne skreślić